Drechtstedentherapie biedt de therapie die geschikt is voor u; waaronder kernintegratie

Els van der Kolk beheerst diverse therapieën en kan daardoor de therapie aanbieden die voor u en uw probleem het meest geschikt is. Therapieën die zij onder meer aanbiedt zijn:

Kernintegratie

Kernintegratie is een revolutionaire visie op het aanpakken van problemen of belemmeringen. Hierbij gaat men ervan uit dat het lichaam een energie systeem is. Het lichaam heeft meridianen die energie door het lichaam transporteren. Bij een probleem of blokkade (bijv. fobie, trauma, enz.) treden er nare en/of pijnlijke gevoelens op. De energie wordt daarbij geblokkeerd. Door middel van kernintegratie zijn deze blokkades snel te traceren, te benoemen en nog belangrijker op te heffen. De blokkades door negatieve gevoelens en emoties verdwijnen spoedig en blijvend.

Een onderdeel van deze manier van werken is, dat negatieve belemmerende gedachten en overtuigingen worden omgezet in meer positieve gedachten en gevoelens. Mensen gaan zich niet alleen anders voelen, ze gaan zich ook anders gedragen. Vaak wordt dit door de omgeving opgemerkt.

Het is ook mogelijk bij deze werkwijze om energetische blokkades (in de aura of chakra's) op te heffen. Naast het opheffen van blokkades en persoonlijke groei, is het mogelijk meer kwaliteit van leven te ervaren.

Behalve de kernintegratie wordt ook gebruik gemaakt van hypnotherapie en NLP. Deze verschillende manieren van werken zijn goed te combineren en versterken elkaar. Ook is het mogelijk met een van deze methoden te werken. Uiteraard in onderling overleg.

Al deze technieken geven direct toegang tot het onderbewuste, waar alle kennis over jezelf beschikbaar is. Door middel van de spiertest (zoals gebruikelijk in kinesiologie) is snel te testen op welk gebied het probleem gezocht moet worden.

Hypnotherapie

Hypnotherapie bestaat uit een verzameling van therapeutische technieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van medische hypnose en/of NLP. Deze hypnose heeft niets te maken met toneelhypnose. Hierbij worden beïnvloedbare vrijwilligers geselecteerd, die gemotiveerd zijn om plezier te hebben door gek te doen.

Bij hypnotherapie gaat het om een heel ander soort hypnose. Ongetwijfeld bent je ooit eens zo opgegaan in een boek, film of muziek, dat je de hele wereld om je heen vergat. Een dergelijk ervaring heet een spontane, alledaagse trance.

Door middel van medische hypnose gaat je een stapje verder dan deze vorm van trance, maar het lijkt er wel op. In trance verken je een van te voren afgesproken doel om zodoende:
- onopgeloste zaken uit het verleden af te ronden;
- genezingsprocessen te stimuleren en jouw lichamelijke weerstand te versterken;
- adequaat leren omgaan met emotionele gebeurtenissen (bijv. verliesverwerking, innerlijke conflicten en trauma).

Binnen de therapie worden natuurlijke helingprocessen doelbewust in gang gezet, waarbij jezelf altijd controle over de situatie houdt. In hypnose doet je geen dingen, die je niet wilt. Je kunt met behulp van hypnose net zo ver teruggaan in de tijd (regressietherapie) als nodig is om duidelijkheid te verkrijgen over het ontstaan van jouw probleem.

Ook voorouderregressie en reïncarnatietherapie zijn mogelijk.

NLP

N.L.P. is een communicatiemodel dat zich richt op verwerking van informatie door onze hersenen (neuro). Informatie wordt door onze hersenen door middel van taal (linguïstisch) verwerkt. Ieders unieke systeem van verwerking en ordening levert een individuele programmering op van waaruit je de wereld om ons heen ervaart en waaruit je keuzes maakt en/of beslissingen neemt.

Mentaal-emotieve training

Deze training is afgestemd op het gebied van identiteitsstoornissen, zoals eet-, dwang-, angst- en communicatiestoornissen, faalangst, smetvrees, fantasieën, enz. Meer hierover is te vinden op de site van de stichting Imet.

Bij een identiteitsstoornis ben je jezelf kwijt. Ervaar je een grote leegte, zit je erg 'in je hoofd' en kun je weinig voelen en beleven. Meestal betekent dit, dat je vast zit in je afweermechanisme. Dat is een onderdeel van jouw overlevingsstrategie. De methode om hiermee te werken omvat o.a.:

  • Interventies, taalgebruik en een grondhouding gericht op het bekrachtigen van de "ik-sterkte";
  • Werken met levenslijn (verleden, heden en toekomst);
  • Loskomen van afweermechanismen en overlevingsstrategieën.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

Deze techniek werkt niet alleen prima voor posttraumatische stress, maar ook voor tal van andere emotionele problemen. Sinds 2011 werk ik hiermee en het resultaat is vaak verrassend effectief. Het kan variëren van aanzienlijke verbetering tot klachtenvermindering in relatief korte tijd. Zie voor uitgebreide informatie over EMDR op de site EMDR.

Hechtingstherapie

Hechting is een van de belangrijkste processen in een mensenleven.

Een goede hechting is van groot belang voor een gelukkig leven.

Een slechte hechting is o.a. herkenbaar aan de volgende effecten:
- vastklampen aan de partner (jalouzie of angst in de steek gelaten te worden);
- angst voor nabijheid en/of intimiteit;
- sterke behoefte voor iemand te zorgen;
- alles alleen willen doen, nooit hulp vragen.

Als de hechting om wat voor reden dan ook niet goed tot stand is gekomen, dan spreken we van een hechtingsstoornis. Eenmaal volwassen geeft dit bindingsproblemen. De oude overlevingsstrategieën (toen bedoeld om het kind te beschermen) maken de volwassene kwetsbaar en eenzaam.

Met behulp van bovenstaande methodieken is dit goed aan te pakken.

Meer info hierover op de site Hechtingstherapie onder het kopje Literatuur -> Artikelen.

Ga verder...

Welkom

Welkom bij Drechtstedentherapie. Soms lopen we tijdens ons leven tegen...

Aanpak

Lees meer over de verschillende methodieken die worden toegepast binnen Drechtstedentherapie en hoe deze u kunnen helpen.

Over mijzelf

Lees meer over de achtergrond van Drechtstedentherapie en de therapeut.

Ervaringen

Lees over de ervaringen van andere cliënten met Drechtstedentherapie.

Tarief

Kijk hier voor meer informatie over tarieven en eventuele vergoedingen door verzekeraars.

Contact

Neem contact op met Drechtstedentherapie om een afspraak te maken.